Odměňování členů zastupitelstvaArchiv

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Odměňování členů zastupitelstva
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Odměňování členů zastupitelstva

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1 Odměňování členů zastupitelstva

Ing. Anna Matoušková

Úvod

Funkce člena zastupitelstva obce je dle ustanovení § 70 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva obce nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného obdobného poměru.

Právní předpisy upravující odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev

Odměňování za výkon funkce člena zastupitelstva upravují především § 71 – 77 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru