Ochrana spotřebiteleGarance

12.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Ochrana spotřebitele

12.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1
Ochrana spotřebitele

JUDr. Dita Komárková

Povinnosti společnosti s ručením omezeným související s jednáním vůči spotřebitelům jsou upraveny v řadě právních předpisů. Klíčová ustanovení obsahují soukromoprávní předpisy, a to především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V této soukromoprávní oblasti je spotřebitel chráněn jako slabší smluvní strana, a to podle vyvratitelné právní domněnky zakotvené v ustanovení § 433 odst. 2 NOZ, a dále na základě pravidel stanovených pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (§ 1810 a násl. NOZ) atd.

Řada povinností je však obsažena rovněž ve veřejnoprávních předpisech, a to například v:

  • zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru