Novela zákona o kybernetické bezpečnosti a její zásadní dopad na zdravotnictvíGarance

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti a její zásadní dopad na zdravotnictví

27.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.8.2
Novela zákona o kybernetické bezpečnosti a její zásadní dopad na zdravotnictví

RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno

V roce 2015 začala platit směrnice NIS (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148 ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii).

Transpoziční lhůta směrnice NIS činí 21 měsíců od nabytí platnosti, které nastalo v srpnu 2016. V této lhůtě musí Česká republika přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí NIS. Dalších šest měsíců pak má Česká republika na určení provozovatelů základních služeb usazených na jejím území. Základní rysy NIS jsou tyto:

  • zavádí bezpečnostní požadavky a požadavky na hlášení incidentů pro provozovatele základních služeb a pro poskytovatele digitálních služeb,

  • ukládá členským státům povinnost určit vnitrostátní příslušné orgány, jednotná kontaktní místa a bezpečnostní týmy CSIRT, jejichž úkoly budou souviset s bezpečností sítí a informačních systémů,

  • ukládá členským státům povinnost přijmout národní strategii pro bezpečnost sítí a informačních systémů,

  • ustanovuje skupinu pro spolupráci, jejímž účelem je podporovat a usnadňovat strategickou spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy a budovat vzájemnou důvěru,

  • ustavuje síť bezpečnostních týmů typu CSIRT, jejímž účelem je přispívat k budování důvěry mezi členskými státy a podporovat rychlou a účinnou operativní spolupráci.

Směrnice NIS má zásadní dopad pro členské země EU. Z toho důvodu je také novelizován zákon o kybernetické bezpečnosti, novelizovaný zákon bude platit

 
 Nahoru