Novela občanského zákoníku a změny důležité pro oblast nemovitostíGarance

28.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela občanského zákoníku a změny důležité pro oblast nemovito…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Novela občanského zákoníku a změny důležité pro oblast nemovitostí

28.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5
Novela občanského zákoníku a změny důležité pro oblast nemovitostí

Fulsoft

V novele občanského zákoníku jsme tučně vyznačili změny, které se dotýkají oblasti nemovitostí. Úplné znění zákona č. 460/2016 Sb. ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony najdete v sekci právních předpisů.

Změny účinné od 30. prosince 2016

Čl. II

Přechodná ustanovení

6. Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216 a § 1200 odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.

Změny

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru