Novela daňových zákonů - tzv. daňový balíček Garance

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Novela daňových zákonů - tzv. daňový balíček

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.4 Novela daňových zákonů – tzv. daňový balíček

Ing. Zdeněk Morávek

Následující text informuje o hlavních změnách, které přináší velice těžce a složitě přijímaný zákon, který novelizuje některé daňové zákony. Problematické přijetí tohoto zákona, který po všech peripetiích nabude účinnosti k 1. 7. 2017, přinese do praxe daňových subjektů řadu komplikací z pohledu správné aplikace změn, zejména z pohledu období, ve kterém bude nutné, případně možné, tyto změny aplikovat.

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, je souborem novel těchto daňových zákonů:

  • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

  • zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru