Nemocenské pojištěníGarance

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Nemocenské pojištění

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.8.1 Nemocenské pojištění

JUDr. Jan Přib

Podmínky účasti

Nemocenského pojištění jsou podle bodu 18 § 5 písm. a) ZNP účastni členové kolektivních orgánů právnické osoby, tj. též členové představenstva, za podmínky, že jim v době výkonu této činnosti plynou (mohly plynout) příjmy ze závislé činnosti, které jsou (nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice) předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny. Pokud by se za výkon funkce člena představenstva neposkytovala odměna (jedná se ve smyslu § 59 odst. 3 ZOK o bezplatný výkon funkce), účast na nemocenském pojištění by nevznikla. Délka trvání výkonu funkce člena představenstva není pro účely účasti na

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru