Nejčastější závady vnitřních instalací podle inspektorů nemovitostíGarance

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nejčastější závady vnitřních instalací podle inspektorů nemovitostí

9.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4.5
Nejčastější závady vnitřních instalací podle inspektorů nemovitostí

Ing. František Valeš

Často využívanou službou ze strany společenství vlastníků v novostavbách bývá tzv. inspekce nemovitosti před koncem záruky, kdy inspektoři sestaví seznam závad k reklamaci u developera

Na příkladu sedmipodlažního monolitického domu z roku 2013 s celkem 22 jednotkami si ukážeme nejčastější závady k reklamaci v záruční době. Seriál článků je členěn do odstavců, postupně popisujících jednotlivé prvky stavby podle metodiky společnosti Nemoinspekt. V tomto díle se zaměříme na nejčastější závady vnitřních instalací – vzduchotechnika, elektroinstalace, voda a kanalizace, případně vnitřní rozvody plynu.

Vnitřní instalace

V rámci kontrol nových bytových domů před koncem záruky se inspektoři setkávají nejčastěji s problémy v oblasti vzduchotechniky, zejména u odtahů z kuchyňských digestoří. Závady v elektroinstalacích se vyskytují pouze výjimečně a bývají malého rozsahu, k nápravě většinou stačí výměna některého z použitých prvků. Také stoupačky vody a kanalizace bývají většinou bez závad, stejně jako vnitřní rozvody plynu, pokud se v domě vyskytují.

Nedostatky v oblasti vzduchotechniky jsou často způsobeny tím, že uživatelé bytových jednotek instalují do kuchyňských linek digestoře s výrazně vyšším výkonem, než na jaký jsou VZT odtahy dimenzovány. Potom při spuštění digestoře dochází k nežádoucím jevům, jako nasávání vzduchu skrze netěsná dvířka z prostoru stoupaček, anebo protisměrně z odtahu v koupelně či WC. Může nastat též pronikání zápachu do jiných bytových jednotek na stejné VZT stoupačce.

Pokud jednotlivé bytové jednotky tvoří požární úseky, měly by být prostupy stoupaček skrz

 
 Nahoru