Nejčastější závady oken a dveří podle inspektorů nemovitostíGarance

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nejčastější závady oken a dveří podle inspektorů nemovitostí

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.4.6
Nejčastější závady oken a dveří podle inspektorů nemovitostí

Ing. František Valeš

Často využívanou službou ze strany společenství vlastníků v novostavbách bývá tzv. inspekce nemovitosti před koncem záruky, kdy inspektoři sestaví seznam závad k reklamaci u developera

Na příkladu sedmipodlažního monolitického domu z roku 2013 s celkem 22 jednotkami si ukážeme nejčastější závady k reklamaci v záruční době. Seriál článků je členěn do odstavců, postupně popisujících jednotlivé prvky stavby podle metodiky společnosti Nemoinspekt. V tomto díle se zaměříme na nejčastější závady otvorových výplní – oken a dveří.

Okna a dveře

Při kontrole novostaveb před koncem záruky se u otvorových výplní inspektoři nemovitostí setkávají nejčastěji s estetickými závadami a méně závažnými závadami ovlivňujícími funkci výplní.

Okna mají často neseřízená kování, při dovírání drhnou nebo se naopak viklají. Dalšími typickými nedostatky jsou praskliny na styku parapetu a ostění okna.

Často se vyskytují také poškozené či stavbou znečištěné parapety, případně chybně osazené parapety - nedostatečně vyspárované, s malým přesahem apod.. Ve společných prostorách se také stává, že některá okna jsou umístěna příliš vysoko, a není osazeno mechanické ovládání ve výšce dosahu člověka.

Podobně jako okna mají vstupní i interiérové dveře často neseřízené závěsy, případně nefunkční samodovírání či ovládací prvky. Relativně často se také vyskytuje koroze kovových prvků, pokud byly zvoleny nekvalitní materiály nebo došlo k poškození nátěrů.

Během inspekce nemovitosti v naší případové studii inspektoři zjistili zejména závady v osazení parapetů, problematické vstupní dveře a dále několik dalších menších závad (viz tabulka níže, zkráceno). Všechny závady byly ze strany SVJ reklamovány u developera.

Č. Závada - popis Umístění
 
 Nahoru