Návrh novely nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidelGarance

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Návrh novely nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8 Návrh novely nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Mgr. Hana Vítová

Ministerstvo pro místní rozvoj do meziresortního připomínkového řízení rozeslalo návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel. Účinnost této novely se navrhuje k 1. září 2017.

Již při schvalování nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel (dále jen „nařízení vlády”), vláda ve schvalujícím usnesení počítala s budoucí změnou tohoto nařízení vlády, která měla spočívat ve vymezení závazných podmínek účasti v zadávacím řízení stanovujících minimální podíl vozidel s alternativním pohonem na celkovém počtu pořizovaných vozidel, a uložila takovouto změnu nařízení vlády zpracovat.

„Každé čtvrté vozidlo” s alternativním pohonem

Změna nařízení vlády spočívá v rozšíření stávajícího § 2 nařízení vlády, v rámci kterého jsou upraveny energetické a ekologické dopady. Nově se toto ustanovení rozšiřuje o úpravu, podle které bude muset veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci v případě zadávacího řízení, jehož předmět zahrnuje dodávky vozidel kategorie N1 nebo M1, stanovit, že alespoň minimální podíl z celkového počtu vozidel kategorie N1 a M1 pořizovaných v tomto zadávacím řízení musí tvořit vozidla s alternativním pohonem. Tedy vozidla, jejichž alespoň jedním alternativním palivem nebo zdrojem energie jsou zkapalněné ropné plyny (LPG), stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn (LNG), směsné motorové palivo s obsahem biosložky nejméně 50 %, čisté biopalivo, vodík nebo elektrická energie. Tento minimální podíl vozidel určí zadavatel tak, že počet vozidel kategorie N1

 
 Nahoru