Input:

MZDR 8939/2022-1/MIN/KAN, Zrušení několika mimořádných opatření, s účinností od 14. 3. 2022 Garance

11.3.2022, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Č. j.: MZDR 8939/2022-1/MIN/KAN

ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, postupem podle § 69 odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb.:

S účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00 hod. se zrušují:

a) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. srpna 2021, č. j. MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN, (testování pacientů/klientů některých poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb),

b) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. září 2021, č. j. MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN,

c) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. listopadu 2021, č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN, (podmínky návštěv u poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb),

d) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. ledna 2022, č. j. MZDR 2873/2022-1/MIN/KAN, a

e) mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. února 2022, č. j. MZDR 1520/2022-2/MIN/KAN, (testování zaměstnanců některých poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb).

Odůvodnění:

Podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, stejně jako podle § 3 odst. 7 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů,