Mimosoudní řešení spotřebitelských sporůArchiv

13.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

13.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.3
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

JUDr. Dita Komárková

Mimosoudní řešení sporů (označované též „ADR”) patří mezi tzv. alternativní metody řešení sporů, což znamená řešení sporů jinou než soudní cestou, bez ingerence soudu. Smyslem zavedení alternativních způsobů řešení sporů do právního řádu není vedeno pouze snahou o „odlehčení” soudům, ale též poskytnout spotřebitelům a podnikatelům nástroj pro rychlejší a méně nákladné vyřešení jejich sporů.

Hlavní odlišností ADR od soudního řízení je jeho dobrovolnost. Na stranách sporu je nejen samotné rozhodnutí o řešení jejich sporu některou z možných metod ADR, ale i jejich významný vliv na průběh a výsledek daného řízení. Primárním

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru