Mimořádné odměny členů zastupitelstev obcí od roku 2018Garance

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Mimořádné odměny členů zastupitelstev obcí od roku 2018
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Mimořádné odměny členů zastupitelstev obcí od roku 2018

14.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.1 Mimořádné odměny členů zastupitelstev obcí od roku 2018

Mgr. Jan Břeň

Od 1. ledna 2018 bude možné poskytovat členům zastupitelstva obce (kraje a hlavního města Prahy) mimořádné odměny. Tuto možnost upravil zákon č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Následující text se věnuje mimořádným odměnám pouze u členů zastupitelstev obcí v podobě, jak byly včleněny do obecního zřízení ve znění účinném od 1. ledna 2018.

K zavedení

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru