Logistika služebGarance

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Logistika služeb

27.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.3
Logistika služeb

Ing. Jiří Skuhra, CSc., Ing. Lenka Haráková

1. Cena služeb

Cena služeb je určena peněžní částkou oceňující dodávku komodit (odvozeně od jejich množství), jejichž prostřednictvím se služby spojené s bydlením poskytují. Obecně se cena tvoří různými způsoby a metodami, obvykle se uvádějí metody nákladové, výnosové, porovnávací a jiné. Zvolená metoda cenotvorby je podmíněna účelem použití ceny služeb, tzn. pro konkrétně pojmenovanou službu, konkrétně použitou jednotku množství (míru) poskytované služby a konkrétní dodací podmínky (jakost, termín a jiné určující podmínky). Cena služby se posuzuje vůči ceně obvyklé v čase a místě plnění.

Tvorba a použití ceny služeb

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru