Legislativní změny pro rok 2017Garance

23.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Legislativní změny pro rok 2017
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Legislativní změny pro rok 2017

23.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2.2 Legislativní změny pro rok 2017

Ing. Zdeněk Morávek

Na úvod tohoto textu je potřeba poznamenat, že v době zpracování tohoto příspěvku ještě stále nebyla zcela jasná konečná podoba změn daňových zákonů, proto nebudou v tomto příspěvku komentovány. Senát návrh zákona vrátil poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Zákon by měl nabýt účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Z dalších změn, které jsou již schváleny, bychom se nejdříve věnovali novele zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která byla provedena zákonem č. 462/2016 Sb. Novela má celkem 44 bodů a nabyla účinnosti k 1. 1. 2017. Důvody prováděné novely zákona o

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru