Kooptace členů představenstva a náhradnicí představenstva Garance

8.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Kooptace členů představenstva a náhradnicí představenstva

8.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.3.2 Kooptace členů představenstva a náhradnicí představenstva

Mgr. Pavla Krejčí

Ustanovení § 444 ZOK umožňuje, aby mohlo dojít k doplnění členů představenstva bez svolání valné hromady (dozorčí rady). K doplnění může dojít v zásadě dvojím způsobem:

a) kooptací,

b) pomocí náhradníků.

ad a) Kooptace

Kooptací rozumíme postup, na jehož základě může samo představenstvo společnosti rozhodnout o doplnění svých chybějících členů (jmenování náhradního člena představenstva).

Kooptaci členů musí výslovně připouštět stanovy společnosti. Kooptace je velmi praktickým institutem v případech akciových společností “s velkým počtem akcionářů, kde je svolání valné hromady poměrně náročnou

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru