Kontrolní řád výborů zastupitelstva obceArchiv

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.1 Kontrolní řád výborů zastupitelstva obce

Ing. Anna Matoušková

Kontrolní řád

výborů zastupitelstva obce

I.

Úvod

Výbory, jako iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce provádějí kontrolní činnost:

  • z podnětu zastupitelstva obce (§ 118 zákona č. 128/2000 Sb.),

  • stanovenou zákonem o obcích [ § 119 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) a b) ],

  • na základě vlastního plánu kontrolní činnosti, schváleného zastupitelstvem obce.

Při provádění kontrolní činnosti se řídí tímto kontrolním řádem.

II.

Obecná ustanovení

1. Kontrolní činnost provádí kontrolní skupina - členové příslušného výboru.

2. Předseda výboru určí členy kontrolní skupiny (členům může pro účely příslušné kontroly předat písemné

Dokument je součástí modulu Literatura - vzory.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru