Kontrolní činnost zdravotních pojišťovenGarance

1.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven

1.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.7
Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven

Ing. Antonín Daněk

Zda je pojistné správně vypočteno a příslušné zdravotní pojišťovně včas uhrazeno, lze ze strany zdravotní pojišťovny věrohodně zjistit pouze kontrolou dokladů, kterými jsou především souhrnné mzdové rekapitulace a mzdové listy jednotlivých zaměstnanců.

Zástupné kontroly formou zaslání vyúčtování provádějí zdravotní pojišťovny především z těchto důvodů:

  1. aby informovaly zaměstnavatele jako plátce pojistného o stavu jeho závazků a pohledávek k určitému datu, ideální je vyúčtování s nulovými výslednými hodnotami zůstatků pojistného a penále,
  2. na základě takto evidovaných pohledávek (nejsou-li zaměstnavatelem dobrovolně uhrazeny) může zdravotní pojišťovna zahájit proces jejich vyměření například zasláním oznámení o zahájení správního řízení a následným vystavením platebního výměru. Alternativu představuje vystavení výkazu nedoplatků – v tomto případě za předpokladu, že plátce vyměřené pohledávky nezpochybní. Nejsou-li pravomocné a vykonatelné pohledávky zaměstnavatelem uhrazeny, stávají se předmětem vymáhání, například prostřednictvím exekutorských úřadů,
  3. tímto postupem hodlá zdravotní pojišťovna zamezit promlčení svých pohledávek. Do 30. 11. 2011 platilo, že právo
 
 Nahoru