Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obceArchiv

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obce
 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obce

22.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5 Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obce

Ing. Anna Matoušková

Zastupitelstvo obce jako nejvyšší orgán obce s rozhodujícím oprávněním v oblasti samostatné působnosti si zřizuje výbory jako své přípravné, poradní, iniciativní a kontrolní orgány, přičemž mezi povinně zřizované výbory u obcí patří kontrolní a finanční výbor, příp. za splnění zákonem stanovených podmínek také výbor pro národnostní menšiny.

Z výše uvedeného vyplývá, že na kontrolní mechanismy obce je kladen větší důraz, neboť finanční a kontrolní výbor je zastupitelstvem zřizován povinně a kromě úkolů svěřených jim výslovně zastupitelstvem obce jim jsou zákonem stanoveny úkoly přímo, které tyto výbory provádí i bez

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru