Průběh kontraktačního procesuGarance

12.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Průběh kontraktačního procesu

12.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.1
Průběh kontraktačního procesu

JUDr. Jarmila Gajdošíková

Zahájení jednání o obsahu smlouvy

Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednají její obsah. Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy (consensus stran). Ustanovení o smlouvách se použijí přiměřeně i na projev vůle, kterým se jedna osoba obrací na osoby jiné, ledaže to vylučuje povaha projevu vůle nebo zákon. V mezích právního řádu je stranám ponecháno na vůli svobodně si smlouvu ujednat a určit její obsah.

Aby smluvní strany mohly dospět ke vzniku závazku, tj. obsahu právního vztahu založeného smlouvou, musí některá ze smluvních stran vyvinout aktivitu a učinit nabídku. Nabídkou zákon

Přístup k tomuto dokumentu mají jen předplatitelé modulů:
Zákony, judikatura a literatura 2017-2018
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz

VÝHODY PŘEDPLATNÉHO

  • denní aktualizace dle Sbírky zákonů
  • aktuální znění právních předpisů 
  • časové verze se zvýrazněním změn
  • modularita obsahu
  • více...
 
 Nahoru