Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 973Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 973

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 973

Mgr. Pavla Krejčí

[Přezkoumání odůvodněnosti ústavní péče]

Obsah soudního přezkumu

Soud je povinen provádět pravidelný přezkum toho, zda:

−trvají důvody pro nařízení ústavní výchovy podle § 971 nebo zda

−není možné zajistit dítěti náhradní rodinnou péči.

K takovému přezkumu je soud povinen v intervalech nejdéle šest měsíců.

Podklady, na jejichž základě provádí soud přezkum

Soud přezkoumá situaci nezletilého minimálně na základě:

  1. zprávy OSPOD,
  2. názoru dítěte, který si soud opatří, pokud je dítě schopno si jej vytvořit a sdělit poté, co jej soud s ohledem na jeho věk a rozumovou vyspělost řádně poučí (pravidla pro
Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru