Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 972Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 972

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 972

Mgr. Pavla Krejčí

[Trvání, zrušení a zánik ústavní výchovy]

Ústavní výchova „je pojímána jako naprosto výjimečné, vlastně jen podpůrné výchovné opatření”.1 Proto je podle NOZ pojímána jako institut dočasný a lze ji nařídit nejdéle na dobu tří let (ovšem opakovaně). Fakticky je však trvání ústavní výchovy omezeno především na dobu, kdy je zde na straně dítěte potřeba trvání tohoto výjimečného opatření. Soud totiž může v souladu s odst. 2 komentovaného ustanovení ústavní výchovu zrušit, pokud pominou důvody, pro které byla ústavní výchova nařízena, nebo je-li možné dítěti zajistit jinou než ústavní péči.

K odst. 1

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru