Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 971Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 971

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 971

Mgr. Pavla Krejčí

[Ústavní výchova]

K odst. 1

Ústavní výchova „je pojímána jako naprosto výjimečné, vlastně jen podpůrné výchovné opatření”.1 Ačkoliv je v důvodové správě uvedeno, že „institut ústavní výchovy je pojat (dosud) jako sankční”, není tomu tak. Ve skutečnosti se jedná o institut, jehož podstata je opřena o čl. 20 Úmluvy o právech dítěte a jehož smyslem je poskytnout dítěti zvláštní ochranu a pomoc v okamžiku, kdy je dítě dočasně nebo trvale zbaveno svého rodinného prostředí, nebo v okamžiku, kdy dítě ve vlastním zájmu nemůže být ponecháno v tomto prostředí. Přednost před využitím institutu ústavní výchovy,

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru