Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 970Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 970

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.13
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 970

Mgr. Pavla Krejčí

[Zánik pěstounské péče]

Komentované ustanovení uvádí některé způsoby zániku pěstounské péče, a to konkrétně:

−zánik v důsledku nabytí zletilosti (18 let),

−zánik v důsledku nabytí plné svéprávnosti (přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství – § 30 odst. 2).

Soud o zániku pěstounské péče nevydává žádné rozhodnutí; k jejímu zániku dochází ex lege.

Další způsoby zániku pěstounské péče

Dále může dojít k zániku pěstounské péče:

−rozhodnutím soudu (§ 969),

−smrtí pěstouna či dítěte; pokud zemřel jeden z manželů, kteří měli dítě ve společné péči, bude nadále trvat pěstounská péče přeživšího manžela,

−rozvodem pěstounů, pokud byla stanovena společná pěstounská péče. Před rozhodnutím o rozvodu manželství pěstounů musí být soudem rozhodnuto o tom, kdo bude nadále pěstounem dítěte.

Související ustanovení NOZ

§ 30, § 969

Související předpisy

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Předchozí právní úprava

není

Dostupná odborná literatura

  1. Švestka, J.,
 
 Nahoru