Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 970Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 970

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.13
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 970

Mgr. Pavla Krejčí

[Zánik pěstounské péče]

Komentované ustanovení uvádí některé způsoby zániku pěstounské péče, a to konkrétně:

−zánik v důsledku nabytí zletilosti (18 let),

−zánik v důsledku nabytí plné svéprávnosti (přiznáním svéprávnosti nebo uzavřením manželství – § 30 odst. 2).

Soud o zániku pěstounské péče nevydává žádné rozhodnutí; k jejímu zániku dochází ex lege.

Další způsoby zániku pěstounské péče

Dále může dojít k zániku pěstounské péče:

−rozhodnutím soudu (§ 969),

−smrtí pěstouna či dítěte; pokud zemřel jeden z manželů, kteří měli dítě ve společné péči, bude nadále trvat pěstounská péče přeživšího

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru