Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 969Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 969

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.12
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 969

Mgr. Pavla Krejčí

[Změna poměrů nebo neshody mezi pěstounem a rodiči]

Účelem pěstounské péče je překlenout období, kdy rodiče nejsou schopni se o dítě starat. Pěstoun v souladu s § 967 má povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými.

Změny nastalé v průběhu pěstounské péče

V průběhu trvání pěstounské péče může dojít k různým změnám, a to jak na straně nezletilého, rodičů, tak i na straně samotných pěstounů. Může například dojít k odstranění překážky na straně rodičů, pro kterou nejsou schopni nebo ochotni se o dítě starat. Pak bude zcela

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru