Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 968Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 968

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.11
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 968

Mgr. Pavla Krejčí

[Povinnosti dítěte k pěstounské rodině]

Dítě žijící u pěstounů (v jejich domácnosti) má obdobné povinnosti jako dítě žijící v domácnosti rodičů (§ 886). Musí tedy:

  1. pomáhat podle svých možností a schopností v pěstounově domácnosti,
  2. má-li vlastní příjem, musí přispívat i na hradu společných potřeb rodiny.

Pomoc v domácnosti

„Výchovný charakter tohoto ustanovení má především naučit dítě podílet se na rozdělení rolí v rodině, zapojit se do fungování domácnosti, navazovat spolupráci se členy domácnosti.”1 Konkrétní rozsah pomoci dítěte bude záviset na možnostech a schopnostech dítěte, tedy na jeho

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru