Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 967Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 967

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.10
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 967

Mgr. Pavla Krejčí

[Povinnosti pěstouna vůči rodičům dítěte]

Účelem pěstounské péče je překlenout období, kdy rodiče nejsou schopni se o dítě starat. Pěstounská péče tedy není péčí, se kterou by zákon počítal jako s péčí trvalou (jedná se o náhradní rodinnou výchovu). Pěstoun má proto v souladu s komentovaným ustanovením povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými, aby tak byli udržena vazba dítěte na svou přirozenou rodinu.

Povinnost připravovat dítě na návrat

Pěstouni by tak měli připravovat dítě na návrat do jeho původní rodiny. Měli

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru