Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 966Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 966

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 966

Mgr. Pavla Krejčí

[Základní povinnosti a práva pěstouna]

„Ustanovení vymezuje povinnosti a práva pěstouna ve vazbě na práva a povinnosti rodičů dítěte do pěstounské péče.”1

Osobní péče pěstouna

Zákon ukládá pěstounovi povinnost o dítě mu svěřené osobně pečovat. Tuto povinnost má pěstoun po dobu, kdy trvá pěstounská péče. Je třeba zdůraznit, že účelem pěstounské péče je především překlenout období, kdy rodiče nejsou schopni se o dítě starat. Pěstounská péče tedy není péčí, se kterou by zákon počítal jako s péčí trvalou (jedná se náhradní rodinnou výchovu) a z toho vyplývají specifika této péče.

Pěstoun má však

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru