Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 962Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 962

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 962

Mgr. Pavla Krejčí

[Osoba pěstouna]

K odst. 1

Obecné požadavky na osobu pěstouna

Komentované ustanovení určuje požadavky, které musí člověk splňovat, aby se mohl ujmout funkce pěstouna. Jsou následující:

−osoba zájemce musí skýtat záruky řádné péče o dítě,

−musí mít bydliště v České republice,

−musí souhlasit se svěřením dítěte do své pěstounské péče,

„Pěstounem se může stát pouze člověk, který skýtá záruky, že bude o dítě řádně pečovat a že pěstounská péče bude dítěti ku prospěchu.”1 „Mělo by jít o osobu svéprávnou, bezúhonnou, která má předpoklady na dítě kladně výchovně působit a zajistit mu vhodné rodinné

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru