Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 961Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 961

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 961

Mgr. Pavla Krejčí

[Vyživovací povinnost rodičů]

Vyživovací povinnost rodičů a dalších osob

„Každý rodič musí plnit svoji vyživovací povinnost ke svému dítěti bez ohledu na to, zda je nositelem práv a povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, zda mu náleží způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu či nikoli. Každý rodič musí dostát své vyživovací povinnosti bez ohledu na skutečnost, zda se svým dítětem žije nebo ne.”1 Svěřením dítěte do pěstounské péče tedy vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti nezaniká, ale trvá. Povinnost rodičů poskytovat dětem výživné se opírá o § 910. Výše výživného se určuje

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru