Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 960Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 960

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 960

Mgr. Pavla Krejčí

[Rodičovská odpovědnost; práva rodičů]

Účelem pěstounské péče je překlenout období, kdy rodiče nejsou schopni se o dítě starat. „Pěstounská péče by obecně měla být pojímána jako institut garantující zachování a rozvíjení přirozených vazeb dítě – nukleární rodina, rodiče, a to zejména prostřednictvím pravidelného styku. Proto by měla být pravidlem pěstounská péče za účasti rodičů, nikoli naopak.”1 Pěstoun v souladu s § 967 má povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými.

Rozsah rodičovské odpovědnosti

Z tohoto důvodu

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru