Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 958Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 958

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.2.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 958

Mgr. Pavla Krejčí

[Základní ustanovení o pěstounské péči; pěstounská péče na přechodnou dobu]

Pěstounská péče je „zvláštní forma státem zprostředkovávané, řízení a kontrolované náhradní výchovy v rodině nebo prostředí rodinu připomínajícím, zabezpečovaná též ze strany státu hmotnou podporou”.1 Při nařízení pěstounské péče rodičům zůstávají zachována jejich práva a povinnosti z rodičovské odpovědnosti s výjimkou těch práv, které ex lege (§ 966) nebo na základě soudního rozhodnutí náleží pěstounovi. Rodiče jsou tedy i nadále zákonnými zástupci dítěte. Pěstouni tak rozhodují jen o běžných záležitostech dítěte; v těchto

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru