Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 957Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 957

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.1.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 957

Mgr. Pavla Krejčí

[Vztah svěřenectví a pěstounské péče]

Komentované ustanovení „určuje hranici mezi svěřenectvím a pěstounskou péčí”.1 Institut svěřenectví nelze využít v případech, kdy není možné rodičům nebo ostatním příbuzným uložit vyživovací povinnost k dítěti. Na rozdíl od pěstounské péče, při které hradí výživu dítěte stát, totiž v případě svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče hradí výživné dítěti přímo rodiče nebo prarodiče. Výživné je hrazeno k rukám pečující osoby (viz komentář k § 956).

Odpovídající výše výživného

Pokud rodiče ani prarodiče nebo prarodiče nebudou moci hradit výživné ve výši

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru