Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 957Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 957

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.1.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 957

Mgr. Pavla Krejčí

[Vztah svěřenectví a pěstounské péče]

Komentované ustanovení „určuje hranici mezi svěřenectvím a pěstounskou péčí”.1 Institut svěřenectví nelze využít v případech, kdy není možné rodičům nebo ostatním příbuzným uložit vyživovací povinnost k dítěti. Na rozdíl od pěstounské péče, při které hradí výživu dítěte stát, totiž v případě svěření dítěte do péče jiné osoby než rodiče hradí výživné dítěti přímo rodiče nebo prarodiče. Výživné je hrazeno k rukám pečující osoby (viz komentář k § 956).

Odpovídající výše výživného

Pokud rodiče ani prarodiče nebo prarodiče nebudou moci hradit výživné ve výši dostatečně pokrývající potřeby dítěte (např. budou mít prarodiče pouze nízký důchod), pak nemůže být institut svěřenectví využit a dítě musí být svěřeno do pěstounské péče. Do pěstounské péče může být takto dítě svěřeno i prarodičům. Při posuzování dostatečnosti výživného „se musí hledět i k reálnosti skutečného vymožení stanovené vyživovací povinnosti, a to právě v oné odpovídající výši (podmínka tedy nebude splněna ani v případech, kdy výživné sice bude stanoveno v odpovídající výši, ale není možno jej vymoci či nelze předpokládat, že bude úspěšně vymoženo, např. proto, že příbuzný dítěte se nachází v

 
 Nahoru