Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 956Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 956

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.1.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 956

Mgr. Pavla Krejčí

[Vyživovací povinnost k dítěti svěřenému do péče jiné osoby]

„Vyživovací povinnost rodičů k dětem svěřeným do péče jiné osoby nezaniká. Rodiče musí svou vyživovací povinnost plnit podle svých možností, schopností a majetkových poměrů a ve vazbě na odůvodněné potřeby dítěte.”1

Výše výživného

Výživa dítěte tedy v případě svěřenectví není hrazena z veřejných zdrojů, jako je tomu u pěstounské péče, ale stanoví ji soud v rozhodnutí, kterým svěří dítě do péče jiné osoby (§ 953). Vyživovací povinnost nemusí být stanovena pouze rodičům dítěte, ale kterémukoliv příbuznému v přímé linii; může se tak jednat i

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru