Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 955Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 955

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 955

Mgr. Pavla Krejčí

[Práva a povinnosti pečující osoby]

Práva a povinnosti pečující osoby

Práva a povinnosti pečující osoby vymezí soud především v rozsudku, kterým rozhodne o svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby, než jsou rodiče. Pokud tak soud neučiní a práva a povinnosti v rozsudku speciálně nevymezí – „typicky proto, že to konkrétní okolnosti případu nebudou vyžadovat1 –, pak platí, že se přiměřeně použijí ustanovení o pěstounství. Je tomu tak proto, „že povinnosti a práva pečující osoby, resp. společně pečujících osob a pěstouna k dítěti jsou podobná”.2

Je tedy na soudu, jak vymezí práva a povinnosti

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru