Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 954Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 954

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 954

Mgr. Pavla Krejčí

[Pečující osoba]

K odst. 1

Obecné požadavky na pečující osobu

Komentované ustanovení stanoví požadavky, které musí člověk splňovat, aby se mohl ujmout funkce pečující osoby. Jsou následující:

−pečující osoba musí skýtat záruky řádné péče o dítě,

−musí mít bydliště v České republice,

−musí souhlasit se svěřením dítěte do své péče.

Záruky řádné péče

„Pečující osobou se může stát pouze člověk, který skýtá záruky, že bude o dítě řádně pečovat a že jeho péče bude dítěti ku prospěchu. Zájemce o svěření dítěte musí být bezúhonný a morálně způsobilý.”1 Dále by se mělo jednat o osobu, která je svéprávná a

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru