Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 953Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 953

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.3.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 953

Mgr. Pavla Krejčí

[Svěření dítěte do péče jiné osoby]

Jedná se o institut náhradní rodinné péče, jehož účelem je zejména výkon osobní péče o dítě člověkem odlišným od rodiče nebo poručníka a od pěstouna.”1 Institut svěření dítěte do péče jiné osoby, neboli svěřenectví, se používá v případech, kdy žádný z rodičů (a ani poručník) není schopen osobní péči o dítě vykonávat.

Účelem svěřenectví je tedy překlenout období, kdy rodiče nejsou schopni nebo ochotni se o dítě starat, a zajistit dítěti osobní péči o jeho osobu. Musí se tedy jednat o takový stav, kdy výchova dítěte není zabezpečena v přirozené rodině a schválení

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru