Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 952Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 952

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.2.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 952

Mgr. Pavla Krejčí

[Zánik opatrovnictví pro správu jmění dítěte]

Zákon neobsahuje speciální ustanovení pro případy zániku opatrovnictví pro správu jmění dítěte. Z tohoto důvodu se v souladu s § 905 odst. 2 a § 944 uplatní přiměřeně ustanovení o poručenství a poručníkovi, tj. právní úprava uvedená v § 935 až § 937. Opatrovnictví však může zaniknout také z jiných zákonem stanovených důvodů.

Obecně je třeba rozeznat:

a) zánik samotného opatrovnictví,

b) zánik funkce opatrovníka.

Ad a) Zánik opatrovnictví

K zániku opatrovnictví dochází tehdy, kdy již není ochrana dítěte nutná. Jedná se o případy, kdy nejsou naplněny

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru