Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 951Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 951

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.2.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 951

Mgr. Pavla Krejčí

[Právo na náhradu nákladů; právo na odměnu]

K odst. 1

Náklady související se správou jmění dítěte

Komentované ustanovení upravuje právo opatrovníka pro správu jmění dítěte na úhradu nákladů spojených se správou. Ustanovení je speciální k § 462.

Při správě jmění dítěte budou opatrovníkovi vznikat náklady spojené se správou. Jak uvádí důvodová zpráva k NOZ: „Opatrovníkovi pro správu jmění dítěte je zřejmě třeba přiznat širší míru možnosti jednat ve prospěch jmění dítěte: je proto namístě počítat s náklady potřebnými, nikoli pouze nutnými.”

Smyslem „právní úpravy je motivovat opatrovníka k tvorbě

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru