Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 949Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 949

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 949

Mgr. Pavla Krejčí

[Péče řádného hospodáře]

Komentované ustanovení určuje základní pravidla výkonu funkce opatrovníka pro správu jmění dítěte, jelikož opatrovník:

a) musí jednat s péčí řádného hospodáře,

b) nesmí podstupovat nepřiměřená rizika.

V souladu s § 896 odst. 1, který je třeba užít podpůrně, je dále opatrovník povinen bezpečně nakládat s peněžními prostředky, o kterých lze předpokládat, že nebudou zapotřebí k úhradě výdajů souvisejících s majetkem dítěte. „Zásadou je tedy zajištění jmění do zletilosti dítěte tak, aby mu byl ulehčen začátek samostatného života.1

Péče řádného hospodáře

Péče řádného hospodáře

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru