Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 941Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 941

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.14
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 941

Mgr. Pavla Krejčí

[Jmenování opatrovníka pro správu jmění dítěte]

Komentované ustanovení umožňuje, aby dítěti, kterému byl jmenován poručník, byl zároveň jmenován i opatrovník pro správu jmění dítěte (§ 948 a násl.). Obecně do základních povinností poručníka správa jmění dítěte spadá (§ 942). „V souvislosti se vzrůstající majetkovou stratifikací napříč společností může častěji docházet k případům, kdy dítě zdědí) nebo jinak nabude) rozsáhlé majetkové hodnoty nebo hodnoty značně rozmanité. Správa takového majetkového souboru pak může být pro poručníka zatěžující a náročná.”1

Ke jmenování opatrovníka pro správu jmění

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru