Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 940Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 940

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.13
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 940

Mgr. Pavla Krejčí

[Manžel poručníka]

V souladu s § 932 může soud jmenovat poručníkem i dvě osoby; zpravidla pak tomu bude u manželů. Může se však jednat i o registrované partnery nebo druha a družku (blíže k tomu komentář k § 932).

Soud však tak postupovat nemusí a může jmenovat poručníkem také jen jednoho z manželů. Ke stejné situaci může dojít v případě, kdy poručník po svém jmenování teprve manželství uzavře.

Péče manžela poručníka

Pokud žije manžel poručníka s poručníkem ve společné domácnosti, pak má právo a povinnost podílet se na péči o poručence a podílet se na jeho výchově (§ 885). Nový občanský zákoník

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru