Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 938Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 938

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.11
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 938

Mgr. Pavla Krejčí

[Povinnosti poručníka či jeho dědice po skončení funkce]

K odst. 1

Po skončení výkonu funkce poručníka musí poručník:

a) vydat všechno, co měl z důvodu své funkce u sebe,

b) předložit závěrečnou zprávu o výkonu poručenské funkce, jejíž součástí je i závěrečný účet správy jmění dítěte.

Lhůta pro splnění povinností

Tyto povinnosti musí poručník splnit bez zbytečného odkladu po skončení funkce, nejpozději však do šesti měsíců. Jedná se „o nezbytnou součást ukončení výkonu poručenské funkce za života poručníka”.1 Tyto své povinnosti musí poručník splnit vůči soudu, nikoliv vůči poručenci nebo jeho

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru