Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 937Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 937

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.10
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 937

Mgr. Pavla Krejčí

[Odvolání poručníka z funkce]

Soud může ze zákonem stanovených důvodů rozhodnout o tom, že se poručník odvolává z funkce. Nabytím právní moci rozhodnutí o odvolání z funkce pak funkce poručníka zaniká. To však neznamená, že zaniká samo poručenství. Pokud totiž dojde k zániku funkce poručníka odvoláním z funkce, dítě bez poručníka nezůstává, ale namísto poručníka nastupuje ex lege veřejný poručník, tedy orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 929). Veřejný poručník pak svou funkci vykonává až do doby, než je dítěti jmenován soudem nový poručník.

Rozhodnout o odvolání poručníka může soud ze dvou

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru