Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 936Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 936

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 936

Mgr. Pavla Krejčí

[Zproštění poručníka funkce]

Soud může ze zákonem stanovených důvodů rozhodnout o tom, že se poručník zprošťuje funkce. Nabytím právní moci rozhodnutí o zproštění funkce pak funkce poručníka zaniká. To však neznamená, že zaniká samo poručenství. Pokud totiž dojde k zániku funkce poručníka zproštěním funkce, dítě bez poručníka nezůstává, ale namísto poručníka nastupuje ex lege veřejný poručník, tedy orgán sociálně-právní ochrany dětí (§ 929). Veřejný poručník pak svou funkci vykonává až do doby, než je dítěti jmenován soudem nový poručník.

Zproštění funkce poručníka nemá sankční charakter. Poručník

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru