Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 935Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 935

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.8
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 935

Mgr. Pavla Krejčí

[Zánik poručenství a zánik poručenské funkce]

NOZ vede zásadní dělicí čáru „mezi zánikem poručenství, totiž v případě, kdy již dítě ochranu zvenčí (ochranu, kterou je stát jako ochránce potřebných povinen poskytnout) nepotřebuje, a zánikem poručenské funkce, to jest pověření určité osoby, bez ohledu na to, jaká osoba poručenskou funkci vykonává”.1

Zákon tak rozeznává:

a) zánik samotného poručenství – viz odst. 1 komentovaného ustanovení,

b) zánik funkce poručníka – viz odst. 2 komentovaného ustanovení.

K odst. 1 – Zánik samotného poručenství

K zániku poručenství dochází tehdy, kdy již není ochrana

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru