Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 934Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 934

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 934

Mgr. Pavla Krejčí

[Právní jednání poručníka v záležitostech nezletilého; podávání zpráv]

K odst. 1

V souladu s § 928 odst. 2 má poručník vůči dítěti práva a povinnosti jako rodič, je jeho zákonným zástupcem. Bez souhlasu soudu je však za dítě oprávněn jednat pouze v běžných záležitostech. „Bez souhlasu soudu nejde o právní jednání, zákon nedostatek přivolení soudu sankcionuje jako zdánlivé právní jednání. K této skutečnosti musí soud přihlédnout z úřední povinnosti, pokud bude spor o to, zda je právní jednání perfektní či nikoliv.”1

Zákonné zastoupení „se projevuje zásadně ve dvou složkách právního jednání

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru