Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 933Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 933

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 933

Mgr. Pavla Krejčí

[Povinnosti poručníka; dozor soudu]

Poručník je odpovědný za řádný výkon své funkce, tj. je odpovědný za řádný výkon svých zákonem či soudem stanovených povinností. K povinnostem poručníka blíže § 928 a dále § 934. K odpovědnosti poručníka při správě jmění viz § 942 a § 950.

Výkon funkce ze strany poručníka je pod veřejnou kontrolou, a to jak soudu, tak OSPOD. Povinnost dozoru ze strany soudu je zakotvena právě v komentovaném ustanovení. Za účelem výkonu dozoru musí poručník předkládat soudu pravidelné zprávy o osobě dítěte a jeho vývoji, dále zprávy o správě jmění dítěte a předkládat účty ze správy

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru