Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 930Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 930

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 930

Mgr. Pavla Krejčí

[Výběr osoby poručníka]

K odst. 1

Pokud soud zjistí, že je zde dítě, vůči kterému rodiče nevykonávají rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu (§ 928) a nemá jmenovaného poručníka, je povinen zahájit z úřední povinnosti řízení o jmenování poručníka (k důvodům, pro které musí být dítěti jmenován poručník, blíže výklad k § 928). Zákon uvádí, že ke jmenování opatrovníka by měl soud přistoupit neprodleně. Výraz „neprodleně” v tomto případě neznamená, že by soud neměl respektovat další zásady pro jmenování poručníka (zejména pokud se týká výběru osoby poručníka), ale znamená, že by tak soud měl učinit

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru