Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 921Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 921

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.3.4.7.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 921

Mgr. Pavla Krejčí

[Splatnost výživného, úrok z prodlení]

K odst. 1

Ustanovení se týká způsobu plnění výživného. Pravidla uvedená v komentovaném ustanovení jsou ustanoveními obecná a aplikovatelná na všechny druhy výživného.

Komentované ustanovení pro způsob plnění výživného uvádí, že se výživné platí:

  1. v pravidelných dávkách a
  2. je splatné vždy měsíc dopředu.

Tato úprava vychází z myšlenky, že:

−výživné je většinou poskytováno dlouhodobě a opakovaně a

−vyživovaný musí mít možnost z výživného saturovat své osobní potřeby, tudíž musí výživné zinkasovat dříve, než mu vzniknou náklady, které mají být z výživného

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru