Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 901Garance

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer
Komentář zákona 89/2012 Sb., …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 901

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.2.3.3.15.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 901

Mgr. Pavla Krejčí

[Zánik povinnosti rodiče pečovat o jmění dítěte v důsledku konkursu]

K odst. 1

Komentované ustanovení ochraňuje dítě v případě, kdy se jeho rodič, který má v souladu § 896 povinnost a právo pečovat o jeho jmění, prokáže jako osoba, která „není schopna se řádně starat o své záležitosti (popř. o níž lze mít za to, že se nedokáže řádně starat o své záležitosti)”.1 Pro tento případ zákon poskytuje dětem takových rodičů zvláštní ochranu a stanoví, že dochází k zániku práva a povinnosti takového rodiče pečovat o jmění dítěte, tedy k omezení jejich rodičovské odpovědnosti.

Případy, kdy dochází k

Dokument je součástí modulu Literatura - texty.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru